Το όραμα

«Η Ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης με σύμμαχο τη φύση».

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 θέτει ως Στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς & καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος & την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής & των κοινωνικών υποδομών.
  • Την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.
  • Την περαιτέρω προστασία & ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
  • Την ενίσχυση της χωρικής συνοχής & της ενδογενούς ανάπτυξης.
i

Προσκλήσεις

Ενταγμένα Έργα

Δράσεις Δημοσιότητας

Ημερολόγιο

Προϋπολογισμός ΠεΠ «Θεσσαλία» : 553.885.667 ευρώ Δημόσια Δαπάνη

Αριθμός Προσκλήσεων

Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων

Αριθμός Νομικών Δεσμεύσεων

Δαπάνες

%

-€ Επιπλέον του Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)

%

-€ Π/Υ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη)

%

-€ Π/Υ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη)

%

-€ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη)

Νέα – Ανακοινώσεις

Καταγγελίες Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

[ba_image_carousel use_pagi=”on” is_variable_width=”on” slide_width=”190px” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/logothessaly.png” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”http://www.thessaly.gov.gr/” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/ris3n.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/diavgeia_190.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://et.diavgeia.gov.gr/f/pthessalias” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/espa20072013.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/espa20142020.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://espa2014-2020.thessalia-espa.gr/” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/apati.png” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://www.thessalia-espa.gr/fraud-tackling” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/anaptyxi_190.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://anaptyxi.gov.gr/el-gr/” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/ekt60.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/ekt60vd.jpg” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://www.youtube.com/watch?v=tNTCi3S8ks4&ab_channel=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF” global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][ba_image_carousel_child photo=”https://thessaliaespa.serverhub.gr/wp-content/uploads/2023/03/espaekdr.png” _builder_version=”4.20.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://www.youtube.com/watch?v=MdFADe6pKg8&ab_channel=%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82″ global_colors_info=”{}”][/ba_image_carousel_child][/ba_image_carousel]
[pods name="programme"]

{@post_title}

{@post_content} {@programme} {@__} {@test} {@pods-field} [/pods]